Vázy pro protinožce 2008

elektroporcelán
25 x 60 cm

Tvar vázy je založen na spirálovité linii mušle a principu Coriolisovi síly a teorii pohybujících se objektů. Coriolisova síla je způsobena rotací Země. Jakákoliv hmota pohybující se ve směru poledníků, se na severní polokouli odklání doprava, na jižní polokouli pak doleva. Efekt je jasně viditelný v meteorologii. Na severní hemisféře se otáčejí tlakové níže vždy doleva a tlakové výše doprava, na jižní přesně opačně. Vytvořila jsem dvě podobné vázy s opačným směrem této linie. Každá z nich je tak určena pro obyvatele protilehlé části planety.

. . . . . . .

Vazes for Antipodes 2008

electroporcelain
25 x 60 cm

The vazes are based on the shell´s spiral line and the Coriolis efect theory about moving objects. The Coriolis efect is caused by the rotation of the Earth. In one with clockwise rotation, the defection is to the left of the motion of the object; in one with counter-clockwise rotation, the defection is to the right. The efect is connected with the theory of water wheels.