Tea-house table 2009

elektroporcelán
porcelán
bukové dřevo
65 x 65 x 40 cm


Stolek zachycuje moment, kdy kapka dopadá na vodní hladinu. Rozvlněná vodní hladina představuje zastavený čas, který navozuje pocit klidu.

. . . . . . .

electroporcelain
potery
beech wood
65 x 65 x 40 cm


The table captures the moment when a drop hits the water surface. The rippling water represent frozen time. I want to give the impression of silence.