Dagers 2012

sklo, rtuť

Z kolekce Vražedných šperků.

.   .   .   .   .   .   .

glass, mercury
From The Murderous Jewellery colection.